eduroam w Polsce

Kontakt

Usługa eduroam w Polsce jest rozwijana w ramach sieci PIONIER.

Operatorem eduroam w Polsce jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Instytucje, które pragną rozpocząć korzystanie z eduroam powinny się kontaktować z właściwym dla ich lokalizacji operatorem miejskiej sieci komputerowej.

Kontakt z polskim koordynatorem eduroam: kontakt@eduroam.pl


ostatnia modyfikacja: 09-04-2024