eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN - Warszawa

dodatkowe informacje:
WWW: http://www.nencki.edu.pl/
e-mail: maciekm@nencki.edu.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: EDUROAM; zabezpieczenie: WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Instytut Biologii Doświadczalnej M.Nenckiego PAN
(Zasięg sieci EDUROAM jest dostępny na terenie i w budynkach instytutu)
ul. Ludwika Pasteura 3

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021