eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ACI - Szczecin

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.man.szczecin.pl
e-mail: eduroam@man.szczecin.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA/TKIP;WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Akademickie Centrum Informatyki, ZUT Piastów 41
Biblioteka Główna Pułaskiego 10
budynek Jednostek Międzywydziałowych al. Piastów 48
budynek Rektoratu ZUT al. Piastów 17
budynek Wydziału Budownictwa i Architektury al. Piastów 50
budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Janickiego 33 Janickiego 33
budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Żołnierska 47 Żołnierska 47
budynek Wydziału Elektrycznego, ul. 26 kwietnia 26 kwietnia 10
budynek Wydziału Elektrycznego, ul. Sikorkiego Sikorskiego 37
budynek Wydziału Informatyki Żołnierska 49
budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul Papieża Pawła Papieża Pawła VI 1
budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul Słowackiego Słowackiego 17
budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Papieża Pawła VI 3
budynek Wydziału Techniki Morskiej al. Piastów 41
budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej al. Piastów 42

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021