eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - Wrocław

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.umw.edu.pl/
e-mail: eduroam@umw.edu.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA/TKIP;WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Centrum Innowacji i Transferu Technologii - D10 Chałubińskiego 6
CNIM - Nowa Biblioteka UMW ul.Marcinkowskiego 2-6
Dziekanat Wydziału Lekarskiego - B1 Mikulicza-Radeckiego 5
English Division - D4 Chałubińskiego 6a
Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej - E5 Marii Curie-Skłodowskiej 52
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej - E1 Marii Curie-Skłodowskiej 66
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii - D6 Chałubińskiego 1
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych - F4 Bujwida 44
Katedra i Klinika Psychiatrii - A10 Pasteura 10
Katedra i Zakład Analityki Medycznej - A7 Pasteura 2
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej oraz Zakład Histologii - D5 Chałubińskiego 6a
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej - D1 Chałubińskiego 10
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej - B3 Mikulicza-Radeckiego 9
Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii - F2 Bujwida 44
Katedra i Zakład Farmakologii - B4 Mikulicza-Radeckiego 2
Katedra i Zakład Fizjologii - D1 Chałubińskiego 10
Katedra i Zakład Genetyki - C1 Marcinkowskiego 1
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej - D11 Chałubińskiego 5
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof - F1 Bujwida 44a
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej - K Syrokomli 1
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej - B6 Mikulicza-Radeckiego 4
Katedra i Zakład Mikrobiologii - D3 Chałubińskiego 4
Katedra i Zakład Patomorfologii - C1 Marcinkowskiego 1
Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych - H3 Kochanowskiego 14
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami - A8 Pasteura 4
Klinika Hematologii Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku - A8 Pasteura 4
Ośrodek Sieciowo-Komputerowy - A4 Pasteura 1
Pracownia Elektrofizjologii - D10 Chałubińskiego 6a
Rektorat - A1 Pasteura 1
Sala wykładowa im. prof. Wiktora Brossa - E1 Marii Curie-Skłodowskiej 66
Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego - D2 Chałubińskiego 3
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
(pokrycie w całym budynku Farmacji II + DUR Farmacja I)
Borowska 211
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - S Krakowska 26
Wydział Nauk o Zdrowiu - G Bartla 5
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka - BO8 Grunwaldzka 2
Zakład Technik Molekularnych - E6 Marii Curie-Skłodowskiej 52
Zwierzyniec - C2 Marcinkowskiego 1/3

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021