eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Instytut Genetyki Roślin PAN - Poznań

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.igr.poznan.pl
e-mail: eduroam@igr.poznan.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Instytut Genetyki Roślin PAN ul. Strzeszyńska 34

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021