eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Kielce

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.ujk.edu.pl
e-mail: eduroam@ujk.edu.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Biblioteka Uniwersytecka Świętokrzyska 21E
Centrum Języków Obcych Świętokrzyska 21D
Centrum Rehabilitacji i Sportu Świętokrzyska 21H
Miasteczko Akademickie Śląska 11
Rektorat Żeromskiego 5
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu IX Wieków Kielc 19
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Świętokrzyska 15
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Krakowska 11
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny (Instytut Edukacji Muzycznej) Mickiewicza 3
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny (Instytut Sztuk Pięknych) Podklasztorna 117
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Świętokrzyska 21

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021