eduroam w Polsce

eduroam na terenie Polski

eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Infrastruktura eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projektu PLATON.

eduroam jest dostępny w 134 polskich instytucjach, w 1045 lokalizacjach (rozumianych jako odrębne budynki badź ich grupy, bądź spójne obszary na zewnątrz budynków), w 60 miejscowościach.

Zobacz pełną listę lub mapę w większym rozmiarze.

eduroam jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych.

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego. Dostęp do eduroam jest współtworzony przez wszystkie instytucje, które z niego korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021