eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Szczecin

lokalizacje dostępu do eduroam

InstytucjaLokalizacjaadresnazwa
sieci
zabezpieczne
Akademia Morska w Szczecine
Budynek główny AM Wały Chrobrego 1-2eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Dom Studencki Korab Starzyńskiego 8eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Dom Studencki Pasat Starzyńskiego 9eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Obiekt dydaktyczny Podgórna Podgórna 51eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Obiekt dydaktyczny Willowa Willowa 2eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Obiekt dydaktyczny Żołnierska Żołnierska 49eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Dębogórska 7/8eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Pływalnia AM ul.Starzynskiego 9aeduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu H. Pobożnego 11eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Uniwersytet Szczeciński
Biblioteka Międzywydziałowa US
(Budynek nr 3, kampus Piastów 40B)
al. Piastów 40B bud. 3eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Rekroratu US al. Papieża Jana Pawła II 22aeduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US
(Wspólny budynek WNoZ oraz BG)
ul. Mickiewicza 16aeduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Biologii ul. Wąska 13eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Filologiczny
(Budynek nr 4, kampus Piastów 40B)
al. Piastów 40B bud. 4eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Germańskiej) ul. Malczewskiego 10-12eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
(Budynek nr 6, kampus Piastów 40B)
al. Piastów 40B bud. 6eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Matematyczno-Fizyczny ul. Wielkopolska 15eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Mickiewicza 64eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Nauk o Ziemi ul. Mickiewicza 16-18eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ACI
Akademickie Centrum Informatyki, ZUT Piastów 41eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
Biblioteka Główna Pułaskiego 10eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Jednostek Międzywydziałowych al. Piastów 48eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Rektoratu ZUT al. Piastów 17eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Budownictwa i Architektury al. Piastów 50eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Janickiego 33 Janickiego 33eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Żołnierska 47 Żołnierska 47eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Elektrycznego, ul. 26 kwietnia 26 kwietnia 10eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Elektrycznego, ul. Sikorkiego Sikorskiego 37eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Informatyki Żołnierska 49eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul Papieża Pawła Papieża Pawła VI 1eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul Słowackiego Słowackiego 17eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Papieża Pawła VI 3eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Techniki Morskiej al. Piastów 41eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES
budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej al. Piastów 42eduroamWPA/TKIP;WPA2/AES

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 04-08-2015