eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Uniwersytet Szczeciński - Szczecin

dodatkowe informacje:
WWW: http://www.univ.szczecin.pl
e-mail: eduroam@univ.szczecin.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA/TKIP;WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Biblioteka Międzywydziałowa US
(Budynek nr 3, kampus Piastów 40B)
al. Piastów 40B bud. 3
budynek Rekroratu US al. Papieża Jana Pawła II 22a
Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych US
(Wspólny budynek WNoZ oraz BG)
ul. Mickiewicza 16a
Wydział Biologii ul. Wąska 13
Wydział Filologiczny
(Budynek nr 4, kampus Piastów 40B)
al. Piastów 40B bud. 4
Wydział Filologiczny (Instytut Filologii Germańskiej) ul. Malczewskiego 10-12
Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia
(Budynek nr 6, kampus Piastów 40B)
al. Piastów 40B bud. 6
Wydział Matematyczno-Fizyczny ul. Wielkopolska 15
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania ul. Mickiewicza 64
Wydział Nauk o Ziemi ul. Mickiewicza 16-18
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 04-08-2015