eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - Zielonka

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.man.poznan.pl/pcss/
e-mail: zbigniew.oltuszyk@man.poznan.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Osrodek Naukowo - Dydaktyczny W Zielonce Zielonka

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 04-08-2015