eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - Czerwonak - Dziewicza Góra

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.man.poznan.pl/pcss/
e-mail: zbigniew.oltuszyk@man.poznan.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduraom; zabezpieczenie: WPA/TKIP;WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Dziewicza Góra Dziewicza Góra

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021