eduroam w Polsce

Lista polskich uczestników eduroam

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk - Warszawa

dodatkowe informacje:
WWW: http://eduroam.impan.pl
e-mail: ap@ipman.pl

lokalizacje dostępu do eduroam

Nazwa sieci: eduroam; zabezpieczenie: WPA2/AES
Lokalizacjaadres
Instytut Matematyczny PAN Śniadeckich 8

Powrót do listy instytucji

ostatnia modyfikacja: 26-01-2021